IZDANA ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: MEDKULTURNA OSKRBA V ZDRAVSTVU

IZDANA ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: MEDKULTURNA OSKRBA V ZDRAVSTVU

Paciente lahko celostno obravnavamo le, če imamo razvite kulturne kompetence, torej če združujemo znanje in veščine v odnosih z ljudmi, ki nam omogočijo občutljivost, razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in odzivanje na kulturno raznolike ljudi.

AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

Od 24. do 26. junija 2017 bo predstavnik partnerske organizacije v projektu MICE – podjetja assist International Human Resources, predstavil projekt MICE na evropskem kongresu Združenja za medkulturno izobraževanje, usposabljanje in raziskave (Sietar) v Dublinu na Irskem. Kongresa se bo udeležilo preko 400 strokovnjakov s področja medkulturnih raziskav, ki bodo lahko razpravljali o vsebinski podlagi MICE projekta, njegovi vsebini in izvedbi ter uporabi različnih intelektualnih rezultatov v praksi. To bo po eni strani podpora razvoju kakovostnih rezultatov projekta kot tudi možnost njegove diseminacije. Pričakovati je, da bodo uporabniki rezultatov projekta, medicinske sestre za nego kritično bolnih, z navdušenjem sprejele e-izobraževalno orodje za usposabljanje za pridobitev medkulturnih kompetenc.

2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

24. in 25. aprila 2017 smo člani projekta MICE sodelovali na 2. partnerskem srečanju. Visoka zdravstvena šola v Celju je relativno mlada visokošolska inštitucija, a že priznana po sodobnem načinu poučevanja študentov. Delo na srečanju je bilo zelo dinamično in vsi udeleženci so bili enakopravno vključeni v razprave povezane s projektom. Glavni namen sestanka je bil oblikovanje okvirja izobraževalnega modula na področju multikulturnih kompetenc za medicinske sestre, ki delajo v oddelkih intenzivne zdravstvene nege. Partnerji so, ob upoštevanju rezultatov raziskav, oblikovali okvir in strukturo izobraževalnih gradiv in oblikovali vsebino naslednjih korakov v projektu.

REZULTATI NACIONALNE RAZISKAVE V SLOVENIJI

REZULTATI NACIONALNE RAZISKAVE V SLOVENIJI

Do sedaj smo proučevali zakonske, strokovne, etične in izobraževalne osnove, ki se nanašajo na multikulturno zdravstveno nego ter ugotovili, da je to, zelo aktualno področje pri nas slabo urejeno O spoštovanju različnosti pacientov je zapisano le v Kodeksu etike zdravstvene nege in oskrbe Slovenije, kjer zasledimo naslednjo dikcijo: »Dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, invalidnost ne smejo kakorkoli vplivati na odnos do pacienta«. View full post…

AKTIVNOSTI EfCCNA

AKTIVNOSTI EfCCNA

Glavna odgovornost Evropske federacije medicinskih sester za nego življenjsko ogroženih pacientov v MICE-ICU projektu je promocija in diseminacija rezultatov projekta med najpomembnejšo ciljno skupino projekta – med medicinskimi sestrami v zdravstveni negi kritično bolnih v Evropi. Člani projektne skupine so enotni, da ustrezna diseminacija informacije o projektov na mednarodni ravni daje dodano vrednost projektu v smislu projektnih rezultatov.

Po prvem sestanku projektne skupine na Poljskem v mesecu novembru 2016 so člani skupine za diseminacijske aktivnosti projekta pričeli z informiranjem organizacij medicinskih sester za nego življenjsko ogroženih pacientov v Evropi. Z mrežo 28 organizacij, ki so združene v Evropski federaciji je možno doseči približno 25.000 medicinskih sester v intenzivni negi.

Diseminacijska skupina želi redno informirati o novostih in dosežkih projekta, tudi s pripravo tiskanih in digitalnih publikacij.

Multikulturna nega v evropskih enotah intenzivne nege – Projekt se je začel!

Multikulturna nega v evropskih enotah intenzivne nege – Projekt se je začel!

View full post…