O projektu

Vloga medicinskih sester, ki delajo v medkulturnem okolju, se posebej tistih, ki delajo v intenzivnih enotah, se zdi zelo kočljiva. Ker pogosto negujejo nezavestne paciente, katerih družine utegnejo biti nedosegljive, se od njih pričakuje, da znajo negovati pacienta, ter pri tem upoštevati njegovo kulturo in vero.

Pomanjkanje kulturnega zavedanja lahko ogrozi pacientovo dostojanstvo. Zato je zdravstveno osebje potrebno opremiti z ustreznimi kompetencami. Kot odgovor na prej omenjene potrebe, je ta projekt usmerjen v izboljšanje znanja, spretnosti ter kompetenc medicinskih sester v intenzivnih enotah, pri negi in oskrbi pacientov, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega okolja. Cilj tega projekta bo dosežen s poglobljeno analizo potreb po medkulturnem usposabljanju ter medkulturnih kompetenc medicinskih sester v intenzivnih enotah, z razvojem specializiranega in priznanega tečaja o multikulturnosti za medicinske sestre v intenzivnih enotah, s pripravo priporočil za zdravstveno dokumentacijo, ki jo bodo uporabljale medicinske sestre, ter z razširjanjem rezultatov po vsej Evropi.

Pri projektu bo neposredno sodelovalo 520 medicinskih sester v intenzivnih enotah. 400 izmed njih bo sodelovalo pri analizi potreb po medkulturnem usposabljanju in kompetencah, 120 izmed njih pa jih bo preizkusilo elektronski učni tečaj, ki je bil zasnovan posebej zanje. Ostale sestre v intenzivnih enotah ter strokovnjaki z različnih zdravstvenih področij bodo sodelovali v delovnih skupinah, ki bodo organizirane v vsaki izmed sodelujočih držav, z namenom izobraževanja s pomočjo že razvitih gradiv.

2016-1-PL01-KA202-026615
01.10.2016 – 30.09.2018

Po zadnjih podatkih Eurostata se je prebivalstvo v državah EU-28 samo v letu 2015 povečalo za 1.3 milijona, migracije pa so postale eden izmed ključnih gonilcev sprememb v številu in sestavi prebivalstva. Ti podatki potrjujejo tezo Dr. A. Bischoffa s Švicarskega foruma za migracijske in populacijske študije (2003), ter znanstvenikov z Globalne univerze v Londonu (2011), ki so opazili, da bo kulturna raznolikost v bodoče eden izmed najpomembnejših dejavnikov na področju zdravstva.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je razvoj specializiranega in akreditiranega tečaja s področja multikulturne nege za medicinske sestre v intenzivnih enotah. Pri projektu bo neposredno sodelovalo 520 medicinskih sester v intenzivnih enotah. 400 izmed njih bo sodelovalo pri analizi potreb po medkulturnem usposabljanju in kompetencah, 120 izmed njih pa jih bo preizkusilo elektronski učni tečaj, ki je bil zasnovan posebej zanje. Ostale sestre v intenzivnih enotah ter strokovnjaki z različnih zdravstvenih področij bodo sodelovali v delovnih skupinah, ki bodo organizirane v vsaki izmed sodelujočih držav, z namenom izobraževanja s pomočjo že razvitih gradiv.

ZADNJA OBJAVA

The second MICE project meeting

The second MICE project meeting

On April 24 and 25 we had the pleasure of attending the second partnership meeting within MICE project. The College of Nursing from Celje (Slovenia), is a relatively young institution, yet a recognized center for educating students in a modern way. The work at the meeting was very dynamic, and all participants were equally engaged in all discussions directly related to the project. The key […]