AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

Od 24. do 26. junija 2017 bo predstavnik partnerske organizacije v projektu MICE – podjetja assist International Human Resources, predstavil projekt MICE na evropskem kongresu Združenja za medkulturno izobraževanje, usposabljanje in raziskave (Sietar) v Dublinu na Irskem. Kongresa se bo udeležilo preko 400 strokovnjakov s področja medkulturnih raziskav, ki bodo lahko razpravljali o vsebinski podlagi MICE projekta, njegovi vsebini in izvedbi ter uporabi različnih intelektualnih rezultatov v praksi. To bo po eni strani podpora razvoju kakovostnih rezultatov projekta kot tudi možnost njegove diseminacije. Pričakovati je, da bodo uporabniki rezultatov projekta, medicinske sestre za nego kritično bolnih, z navdušenjem sprejele e-izobraževalno orodje za usposabljanje za pridobitev medkulturnih kompetenc.