The Society for Intercultural Education, Training & Research

The Society for Intercultural Education, Training & Research

V době od 24. do 26. června 2017 využijí představitelé assist International Human Resources vzácnou příležitost představit MICE projekt na kongresu Společnosti pro mezikulturní edukaci, výcvik a výzkum (Society for Intercultural Education, Training & Research) SIETAR Evropa v irském Dublinu. Kongresu se účastní přes 400 expertů zabývajících se interkulturním výzkumem, kteří budou diskutovat o motivaci k projektu, obsahu projektu, implementaci a praktickém využití různých intelektuálních výsledků. Setkání bude dobrou příležitostí k diseminaci projektu a přispěje k diskuzi o kvalitě řešení. Očekává se, že online nástroj (vzdělávací kurz) bude přijat s nadšením a očekáváním těch, kteří jej budou aplikovat v praxi.

Druhé setkání k projektu MICE

Druhé setkání k projektu MICE

Ve dnech 24. a 25. dubna jsme měli to potěšení zúčastnit se druhého partnerského setkání v rámci projektu MICE. Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) je relativně mladá instituce, přesto jde o uznávané centrum pro moderní vzdělávání studentů. Práce na setkání byla velmi dynamická a všichni účastníci se rovnoměrně zapojili do všech diskuzí přímo souvisejících s projektem. Klíčovým aspektem setkání bylo vytvořit podobu kurzu pro sestry pracující na jednotkách intenzivní péče. Partneři, s ohledem na výsledky výzkumu, společně stanovili rámec a strukturu výukových materiálů a tím definovali další kroky, které v projektu proběhnou.

Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

V první fázi projektu Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) analyzovala legislativní, profesní, etické a vzdělávací základy související s ošetřovatelskou péčí a zjistila, že tato oblast je dostatečně definována a regulována. Potřeba respektovat rozmanitost pacientů je pouze uvedena ve slovinském Etickém kodexu ošetřovatelské péče: Faktory jako rasa, etnický původ, náboženské vyznání, politické přesvědčení, sociální postavení, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní stav či postižení nesmí žádným způsobem ovlivnit postoj k pacientovi. Asociace sester a porodních asistentek Slovinska v roce 2016 vydala dokument »Důležitost vzdělání a týmového modelu práce u ošetřovatelských týmů na jednotkách intenzivní péče ve slovinských nemocnicích« s cílem zajistit kvalitní, bezpečnou, účinnou a humánní zdravotní péči o pacienty. View full post…

Aktivity of EfCCNa

Aktivity of EfCCNa

Jedna z hlavních úloh European federation of Critical Care Nurses associations v projektu MICE-ICU je propagace projektu a šíření výsledků v hlavní cílové skupině – sestrám pro intenzivní péči z Evropy. Členové skupiny se shodli na tom, že vhodné informace šířené na nadnárodní úrovni přidávají na hodnotě výsledků projektu.

Po prvním setkání k projektu v Polsku v listopadu 2016 členové pracovní skupiny začali s představováním projektu organizacím intenzivní péče v Evropě. Prostřednictvím svých 28 členských organizací je evropská federace schopna oslovit přibližně 25 000 sester pro intenzivní péči v Evropě.

Dále si skupina klade za cíl zajistit pravidelný tok informací týkajících se novinek a aktivit projektu. Příprava a distribuce tištěných a digitálních materiálů je považována za další prostředek pro cílové skupiny.

Multikulturní péče na evropských JIP – projekt odstartoval.

Multikulturní péče na evropských JIP – projekt odstartoval.

View full post…