Projekt MICE-ICU, w ramach programu Erasmus+ E-Biuletyn – kwiecień 2018

Projekt MICE-ICU, w ramach programu Erasmus+ E-Biuletyn – kwiecień 2018

Projekt Multicultural Care in European Intensive Care units (MICE-ICU), realizowany w ramach programu Erasmus+, rozpoczął się we wrześniu 2016, a obecnie wchodzi w końcową już fazę realizacji.

Jednym z planowanych rezultatów pracy intelektualnej będzie akredytowany, specjalistyczny kurs e-learningowy, w zakresie opieki medycznej w środowisku wielokulturowym, przeznaczony dla pielęgniarek intensywnej terapii. Kurs zapewni pielęgniarkom dostęp do praktycznej wiedzy, przekazanej w interaktywny sposób. Program nauczania oraz sam kurs otrzymają rekomendację Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa), oraz akredytację przez odpowiednie organy, w każdym z krajów partnerskich.

Kurs jest już przygotowany do testowania – 120 woluntariuszy, pracowników jednostek intensywnej opieki, z całej Europy, zgodziło się poświęcić na ten cel swój czas w najbliższych tygodniach.
Po przeprowadzeniu ewaluacji rezultatów testów, kurs zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie projektu MICE-ICU.

Bądź na bieżąco i śledź nas na Facebooku projektu (https://www.facebook.com/MiceICU/) oraz/lub stronie projektu MICE-ICU (http://mice-icu.eu/).

Towarzystwo Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań

Towarzystwo Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań

W dniach od 24 do 26 czerwca, przedstawiciele assist zaprezentują projekt MICE podczas europejskiego kongresu Towarzystwa Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań (ang. the Society for Intercultural Education, Training & Research – SIETAR), który odbędzie się w Dublinie, w Irlandii. W kongresie weźmie udział ponad 400 ekspertów ze świata badań międzykulturowych, którzy będą prowadzić dialog w obszarze zainteresowania projektu oraz wykorzystania jego rezultatów. Będzie to z jednej strony okazja do rozpowszechnienia informacji o projekcie, a z drugiej możliwość konsultacji z ekspertami w dziedzinie edukacji międzykulturowej. Oczekujemy, że przygotowywany w ramach projektu kurs zostanie przyjęty z entuzjazmem i dużym zainteresowaniem.

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

W dniach 24 i 25 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w drugim spotkaniu partnerskim w ramach projektu MICE. Przyjmująca nas instytucja, Kolegium Pielęgniarstwa z Celje (Słowenia), jest stosunkowo młodym, jednak już uznanym ośrodkiem kształcącym studentów w nowoczesny sposób. Praca podczas spotkania miała bardzo dynamiczny charakter, a wszystkie obecne osoby angażowały się w dyskusje związane bezpośrednio z realizowanym projektem. Kluczowym aspektem tego spotkania było ustalenie kształtu kursu dla pielęgniarek pracujących na oddziałach intensywnej terapii. Partnerzy, podpierając się wynikami badań, ustalili wspólnie ramy i strukturę materiałów, określając tym samym kolejne do wykonania w projekcie kroki.

Przedstawiamy wyniki raportu krajowego ze Słowenii

Przedstawiamy wyniki raportu krajowego ze Słowenii

Na pierwszym etapie projektu, Kolegium Pielęgniarskie w Celje (Słowenia) przeanalizowało podstawy prawne, zawodowe, etyczne i edukacyjne, związane z opieką pielęgniarską i uznało, że obszary te są wystarczająco dobrze zdefiniowane i uregulowane. Potrzeba poszanowania różnorodności pacjentów jest wpisana w Słoweński Kodeks Etyki: Czynniki takie jak rasa, pochodzenie etniczne, religia, przekonania polityczne, status społeczny, wiek, orientacja seksualna, stan zdrowia, niepełnosprawność nie mogą wpływać na stosunek do pacjenta. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Słowenii, w 2016r., wydało dokument ”Znaczenie edukacji i model pracy zespołowej pielęgniarskich oddziałów intensywnej terapii w szpitalach słoweńskich’’ w celu zapewnienia pacjentom jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i humanitarnego leczenia. View full post…

Działalność EfCCNa

Działalność EfCCNa

Jedna z Europejskich Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki Medycznej, odpowiada w projekcie MICE-ICU za promowanie projektu i upowszechnianie wyników przedstawicielom głównej grupy docelowej- Pielęgniarkom Intensywnej Opieki Medycznej, pracującym w krajach europejskich. Przedstawiciele grupy zgodzili się, że upowszechnianie odpowiednich informacji na poziomie ponadnarodowym zwiększy znaczenie rezultatów projektu.

Po pierwszym spotkaniu dotyczącym projektu, w Polsce, w listopadzie 2016r., członkowie grupy odpowiedzialnej za upowszechnianie zaczęli od prezentacji projektu organizacjom europejskim działającym w obszarze intensywnej opieki pielęgniarskiej. Dzięki 28 organizacjom członkowskim Europejska Federacja może dotrzeć do około 25 000 pielęgniarek Intensywnej Opieki Medycznej w całej Europie.

Dodatkowo, grupa ta ma na celu zapewnienie regularnego przepływu informacji dotyczących aktualności i postępów w projekcie. Dostarczenie i dystrybucja drukowanych i cyfrowych materiałów jest jednym z narzędzi dotarcia do grup docelowych.

Opieka wielokulturowa w europejskich jednostkach intensywnej opieki – rozpoczęcie projektu!

Opieka wielokulturowa w europejskich jednostkach intensywnej opieki – rozpoczęcie projektu!

View full post…