2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

24. in 25. aprila 2017 smo člani projekta MICE sodelovali na 2. partnerskem srečanju. Visoka zdravstvena šola v Celju je relativno mlada visokošolska inštitucija, a že priznana po sodobnem načinu poučevanja študentov. Delo na srečanju je bilo zelo dinamično in vsi udeleženci so bili enakopravno vključeni v razprave povezane s projektom. Glavni namen sestanka je bil oblikovanje okvirja izobraževalnega modula na področju multikulturnih kompetenc za medicinske sestre, ki delajo v oddelkih intenzivne zdravstvene nege. Partnerji so, ob upoštevanju rezultatov raziskav, oblikovali okvir in strukturo izobraževalnih gradiv in oblikovali vsebino naslednjih korakov v projektu.