IZDANA ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: MEDKULTURNA OSKRBA V ZDRAVSTVU

Paciente lahko celostno obravnavamo le, če imamo razvite kulturne kompetence, torej če združujemo znanje in veščine v odnosih z ljudmi, ki nam omogočijo občutljivost, razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in odzivanje na kulturno raznolike ljudi.