MICE

Po zadnjih podatkih Eurostata se je prebivalstvo v državah EU-28 samo v letu 2015 povečalo za 1.3 milijona, migracije pa so postale eden izmed ključnih gonilcev sprememb v številu in sestavi prebivalstva. Ti podatki potrjujejo tezo Dr. A. Bischoffa s Švicarskega foruma za migracijske in populacijske študije (2003), ter znanstvenikov z Globalne univerze v Londonu (2011), ki so opazili, da bo kulturna raznolikost v bodoče eden izmed najpomembnejših dejavnikov na področju zdravstva.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je razvoj specializiranega in akreditiranega tečaja s področja multikulturne nege za medicinske sestre v intenzivnih enotah. Pri projektu bo neposredno sodelovalo 520 medicinskih sester v intenzivnih enotah. 400 izmed njih bo sodelovalo pri analizi potreb po medkulturnem usposabljanju in kompetencah, 120 izmed njih pa jih bo preizkusilo elektronski učni tečaj, ki je bil zasnovan posebej zanje. Ostale sestre v intenzivnih enotah ter strokovnjaki z različnih zdravstvenih področij bodo sodelovali v delovnih skupinah, ki bodo organizirane v vsaki izmed sodelujočih držav, z namenom izobraževanja s pomočjo že razvitih gradiv.

E-learning platform

Link to e-learning platform: lms.mice-icu.eu

ZADNJA OBJAVA

IZDANA ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: MEDKULTURNA OSKRBA V ZDRAVSTVU

IZDANA ZNANSTVENA MONOGRAFIJA: MEDKULTURNA OSKRBA V ZDRAVSTVU

Paciente lahko celostno obravnavamo le, če imamo razvite kulturne kompetence, torej če združujemo znanje in veščine v odnosih z ljudmi, ki nam omogočijo občutljivost, razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in odzivanje na kulturno raznolike ljudi.

AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

Od 24. do 26. junija 2017 bo predstavnik partnerske organizacije v projektu MICE – podjetja assist International Human Resources, predstavil projekt MICE na evropskem kongresu Združenja za medkulturno izobraževanje, usposabljanje in raziskave (Sietar) v Dublinu na Irskem. Kongresa se bo udeležilo preko 400 strokovnjakov s področja medkulturnih raziskav, ki bodo lahko razpravljali o vsebinski podlagi MICE projekta, njegovi vsebini in izvedbi ter uporabi različnih intelektualnih […]

2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

24. in 25. aprila 2017 smo člani projekta MICE sodelovali na 2. partnerskem srečanju. Visoka zdravstvena šola v Celju je relativno mlada visokošolska inštitucija, a že priznana po sodobnem načinu poučevanja študentov. Delo na srečanju je bilo zelo dinamično in vsi udeleženci so bili enakopravno vključeni v razprave povezane s projektom. Glavni namen sestanka je bil oblikovanje okvirja izobraževalnega modula na področju multikulturnih kompetenc za […]