Działalność EfCCNa

Jedna z Europejskich Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki Medycznej, odpowiada w projekcie MICE-ICU za promowanie projektu i upowszechnianie wyników przedstawicielom głównej grupy docelowej- Pielęgniarkom Intensywnej Opieki Medycznej, pracującym w krajach europejskich. Przedstawiciele grupy zgodzili się, że upowszechnianie odpowiednich informacji na poziomie ponadnarodowym zwiększy znaczenie rezultatów projektu.

Po pierwszym spotkaniu dotyczącym projektu, w Polsce, w listopadzie 2016r., członkowie grupy odpowiedzialnej za upowszechnianie zaczęli od prezentacji projektu organizacjom europejskim działającym w obszarze intensywnej opieki pielęgniarskiej. Dzięki 28 organizacjom członkowskim Europejska Federacja może dotrzeć do około 25 000 pielęgniarek Intensywnej Opieki Medycznej w całej Europie.

Dodatkowo, grupa ta ma na celu zapewnienie regularnego przepływu informacji dotyczących aktualności i postępów w projekcie. Dostarczenie i dystrybucja drukowanych i cyfrowych materiałów jest jednym z narzędzi dotarcia do grup docelowych.