MICE

Najnowsze dane Eurostat wykazują, że liczba ludności w UE-28 wzrosła w samym tylko 2015 r. do 1,3 miliona osób, a migracja stała się jednym z głównych czynników wpływających na wzrost populacji. Te dane potwierdzają tezę dr A. Bischoff’a ze Szwajcarskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (2003) oraz naukowców z London`s Global University (2011), którzy zauważyli, że różnorodność kulturowa będzie jedną z najważniejszych kwestii w obszarze opieki zdrowotnej.

Cel główny

Głównym celem projektu będzie opracowanie specjalistycznego i akredytowanego kursu podejścia wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM. Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek. 400 z nich weźmie udział w badaniu potrzeb szkoleniowych i analizie wymaganych kompetencji, a 120 będzie testować kurs e-learningowy dostosowany do ich potrzeb. Inne pielęgniarki z OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.

E-learning platform

Link to e-learning platform: lms.mice-icu.eu

Aktualności

Projekt MICE-ICU, w ramach programu Erasmus+ E-Biuletyn – kwiecień 2018

Projekt MICE-ICU, w ramach programu Erasmus+ E-Biuletyn – kwiecień 2018

Projekt Multicultural Care in European Intensive Care units (MICE-ICU), realizowany w ramach programu Erasmus+, rozpoczął się we wrześniu 2016, a obecnie wchodzi w końcową już fazę realizacji. Jednym z planowanych rezultatów pracy intelektualnej będzie akredytowany, specjalistyczny kurs e-learningowy, w zakresie opieki medycznej w środowisku wielokulturowym, przeznaczony dla pielęgniarek intensywnej terapii. Kurs zapewni pielęgniarkom dostęp do praktycznej wiedzy, przekazanej w interaktywny sposób. Program nauczania oraz sam […]

Towarzystwo Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań

Towarzystwo Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań

W dniach od 24 do 26 czerwca, przedstawiciele assist zaprezentują projekt MICE podczas europejskiego kongresu Towarzystwa Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań (ang. the Society for Intercultural Education, Training & Research – SIETAR), który odbędzie się w Dublinie, w Irlandii. W kongresie weźmie udział ponad 400 ekspertów ze świata badań międzykulturowych, którzy będą prowadzić dialog w obszarze zainteresowania projektu oraz wykorzystania jego rezultatów. Będzie to z […]

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

W dniach 24 i 25 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w drugim spotkaniu partnerskim w ramach projektu MICE. Przyjmująca nas instytucja, Kolegium Pielęgniarstwa z Celje (Słowenia), jest stosunkowo młodym, jednak już uznanym ośrodkiem kształcącym studentów w nowoczesny sposób. Praca podczas spotkania miała bardzo dynamiczny charakter, a wszystkie obecne osoby angażowały się w dyskusje związane bezpośrednio z realizowanym projektem. Kluczowym aspektem tego spotkania było ustalenie kształtu kursu […]