Opieka wielokulturowa w europejskich jednostkach intensywnej opieki – rozpoczęcie projektu!


mice-logo_400

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026615
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Rola pielęgniarek pracujących w środowisku międzykulturowym, zwłaszcza tych pracujących na oddziałach intensywnej opieki , wydaje się być bardzo trudna. Ze względu na pracę z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina może nie być w zasięgu, powinny one wiedzieć, jak dbać o pacjenta w zależności od kultury z jakiej się wywodzi i wyznawanej religii.

Przykładowo. Żydzi nie pozwalają się dotykać. Świadkowie Jehowy odrzucają wszelkie dostępne transfuzje krwi. Mogą wystąpić także pewne oczekiwania co do przeszczepu narządów, lub postępowania z ciałem po śmierci. Brak zrozumienia prowadzi do frustracji, lęku i agresji. Brak świadomości kulturowej może stanowić zagrożenie dla godności pacjenta. Z tego względu ważne jest, aby wyposażyć personel medyczny w odpowiednie kompetencje.

Jako odpowiedź na powyższe potrzeby projekt ma na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarek OIOM w opiece nad pacjentem z innego kręgu kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • dogłębną analizę potrzeb szkoleniowych i kompetencji międzykulturowych pielęgniarek OIOM,
  • rozwój specjalistycznego i akredytowanego kursu wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM,
  • przygotowywanie zaleceń dotyczących dokumentacji medycznej dla pielęgniarek OIOM,
  • szerokie upowszechnienie wyników w całej Europie.

Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek OIOM. 400 z nich weźmie udział w badaniu potrzebach szkoleniowych i analizie wymaganych kompetencji, a 120 będzie testować kurs e-learningowy przeznaczony specjalnie dla nich. Inne pielęgniarki z OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Rzeszów, Polska koordynator
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Visoka zdravstvena šola v Celju – Celje, Słowenia
OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE– Ostrava, Czechy
EfCCNa – Amsterdam, Holandia
assist GmbH – Paderborn, Niemcy