Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

W dniach 24 i 25 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w drugim spotkaniu partnerskim w ramach projektu MICE. Przyjmująca nas instytucja, Kolegium Pielęgniarstwa z Celje (Słowenia), jest stosunkowo młodym, jednak już uznanym ośrodkiem kształcącym studentów w nowoczesny sposób. Praca podczas spotkania miała bardzo dynamiczny charakter, a wszystkie obecne osoby angażowały się w dyskusje związane bezpośrednio z realizowanym projektem. Kluczowym aspektem tego spotkania było ustalenie kształtu kursu dla pielęgniarek pracujących na oddziałach intensywnej terapii. Partnerzy, podpierając się wynikami badań, ustalili wspólnie ramy i strukturę materiałów, określając tym samym kolejne do wykonania w projekcie kroki.