MICE

Najnowsze dane Eurostat wykazują, że liczba ludności w UE-28 wzrosła w samym tylko 2015 r. do 1,3 miliona osób, a migracja stała się jednym z głównych czynników wpływających na wzrost populacji. Te dane potwierdzają tezę dr A. Bischoff’a ze Szwajcarskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (2003) oraz naukowców z London`s Global University (2011), którzy zauważyli, że różnorodność kulturowa będzie jedną z najważniejszych kwestii w obszarze opieki zdrowotnej.

Cel główny

Głównym celem projektu będzie opracowanie specjalistycznego i akredytowanego kursu podejścia wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM. Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek. 400 z nich weźmie udział w badaniu potrzeb szkoleniowych i analizie wymaganych kompetencji, a 120 będzie testować kurs e-learningowy dostosowany do ich potrzeb. Inne pielęgniarki z OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.

Aktualności

(English) The e-learning course on Multicultural Care in European ICUs

(English) The e-learning course on Multicultural Care in European ICUs

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) MICE-ICU ERASMUS+ PROJECT E-BULLETIN – SEPTEMBER 2018

(English) MICE-ICU ERASMUS+ PROJECT E-BULLETIN – SEPTEMBER 2018

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) Konferencja „Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii”

(English) Konferencja „Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii”

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.