O projekcie

Rola pielęgniarek pracujących w środowisku międzykulturowym, zwłaszcza tych pracujących na oddziałach intensywnej opieki , wydaje się być bardzo trudna. Ze względu na pracę z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina może nie być w zasięgu, powinny one wiedzieć, jak dbać o pacjenta w zależności od kultury z jakiej się wywodzi i wyznawanej religii.

Brak świadomości kulturowej może stanowić zagrożenie dla godności pacjenta. Z tego względu ważne jest, aby przekazać personelowi medycznemu odpowiednie kompetencje. Jako odpowiedź na powyższe potrzeby projekt ma na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarek OIOM w opiece nad pacjentami z różnych kultur. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie różnic kulturowych i kompetencji międzykulturowych pielęgniarek OIOM, opracowanie specjalistycznego i akredytowanego kursu w zakresie podejścia wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM, przygotowanie zaleceń dotyczących dokumentacji medycznej, które będą wykorzystywane przez pielęgniarki OIOM, szerokie upowszechnienie wyników w całej Europie.

Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek OIOM. 400 z nich weźmie udział w analizie potrzeb szkoleniowych i wymaganych kompetencji międzykulturowych, a 120 będzie testować kurs e-learningowy przeznaczony specjalnie dla nich. Inne pielęgniarki OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.

2016-1-PL01-KA202-026615
01.10.2016 – 30.09.2018

Najnowsze dane Eurostat wykazują, że liczba ludności w UE-28 wzrosła w samym tylko 2015 r. do 1,3 miliona osób, a migracja stała się jednym z głównych czynników wpływających na wzrost populacji. Te dane potwierdzają tezę dr A. Bischoff’a ze Szwajcarskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (2003) oraz naukowców z London`s Global University (2011), którzy zauważyli, że różnorodność kulturowa będzie jedną z najważniejszych kwestii w obszarze opieki zdrowotnej.

Cel główny

Głównym celem projektu będzie opracowanie specjalistycznego i akredytowanego kursu podejścia wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM. Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek. 400 z nich weźmie udział w badaniu potrzeb szkoleniowych i analizie wymaganych kompetencji, a 120 będzie testować kurs e-learningowy dostosowany do ich potrzeb. Inne pielęgniarki z OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.

Aktualności

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) British Nursing Journal „Nursing in Critical Care”

(English) British Nursing Journal „Nursing in Critical Care”

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.