Aktivity of EfCCNa

Jedna z hlavních úloh European federation of Critical Care Nurses associations v projektu MICE-ICU je propagace projektu a šíření výsledků v hlavní cílové skupině – sestrám pro intenzivní péči z Evropy. Členové skupiny se shodli na tom, že vhodné informace šířené na nadnárodní úrovni přidávají na hodnotě výsledků projektu.

Po prvním setkání k projektu v Polsku v listopadu 2016 členové pracovní skupiny začali s představováním projektu organizacím intenzivní péče v Evropě. Prostřednictvím svých 28 členských organizací je evropská federace schopna oslovit přibližně 25 000 sester pro intenzivní péči v Evropě.

Dále si skupina klade za cíl zajistit pravidelný tok informací týkajících se novinek a aktivit projektu. Příprava a distribuce tištěných a digitálních materiálů je považována za další prostředek pro cílové skupiny.