MICE

Nejnovejší data Eurostatu ukazují, že populace ve 28 zemích EU vzrostla jen v roce 2015 o 1,3 mil. a že jedním z klíčových momentů populačních změn je migrace. Tyto údaje potvrzují tvrzení dr. A. Bischoffa ze Swiss Forum for Migration And Population Studies (2003) i vědců z London′s Global University (2011), kteří uvádějí, že kulturní různorodost bude hrát v oblasti zdravotnické péče klíčovou roli.

Hlavní cíl

Hlavním cílem bude vytvoření odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče. Projekt přímo zahrne 520 sester z ARO/JIP. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich vyzkouší e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

Nejnovější příspěvek

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

Sorry, this entry is only available in English.

(English) MICE-ICU Erasmus+ Project – E-Bulletin – April 2018

(English) MICE-ICU Erasmus+ Project – E-Bulletin – April 2018

Sorry, this entry is only available in English and Polski.

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

Sorry, this entry is only available in English.