MICE

Nejnovejší data Eurostatu ukazují, že populace ve 28 zemích EU vzrostla jen v roce 2015 o 1,3 mil. a že jedním z klíčových momentů populačních změn je migrace. Tyto údaje potvrzují tvrzení dr. A. Bischoffa ze Swiss Forum for Migration And Population Studies (2003) i vědců z London′s Global University (2011), kteří uvádějí, že kulturní různorodost bude hrát v oblasti zdravotnické péče klíčovou roli.

Hlavní cíl

Hlavním cílem bude vytvoření odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče. Projekt přímo zahrne 520 sester z ARO/JIP. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich vyzkouší e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

Nejnovější příspěvek

(English) MICE-ICU ERASMUS+ PROJECT E-BULLETIN – SEPTEMBER 2018

(English) MICE-ICU ERASMUS+ PROJECT E-BULLETIN – SEPTEMBER 2018

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Konferencja “Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii”

(English) Konferencja “Opieka Wielokulturowa w Oddziałach Intensywnej Terapii”

Sorry, this entry is only available in English.