O projektu

Poslání sester pracujících v interkulturním prostředí, zvláště těch na JIP, je delikátní. Jelikož často pečují o pacienty v bezvědomí, jejichž rodina často není nablízku, měly by vědět, jak o pacienta pečovat v závislosti na jeho kultuře a náboženství.

Nedostatek kulturního povědomí může ohrozit pacientovu důstojnost, a proto je důležité vybavit zdravotnický personál adekvátní způsobilostí. V reakci na výše uvedené potřeby se projekt zaměřuje na zlepšení znalostí, dovedností a způsobilosti sester pracujících na JIP, které pečují o pacienty z jiného kulturního prostředí. Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím hloubkové analýzy interkulturních výcvikových potřeb a interkulturní způsobilosti sester z JIP, prostřednictvím rozvoje odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče, přípravu doporučení ke zdravotnické dokumentaci pro sestry intenzivní péče a šíření výsledků napříč celou Evropou.

Projekt přímo zahrne 520 sester z intenzivní péče. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich bude testovat e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z ARO/JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

2016-1-PL01-KA202-026615
01.10.2016 – 30.09.2018

Nejnovejší data Eurostatu ukazují, že populace ve 28 zemích EU vzrostla jen v roce 2015 o 1,3 mil. a že jedním z klíčových momentů populačních změn je migrace. Tyto údaje potvrzují tvrzení dr. A. Bischoffa ze Swiss Forum for Migration And Population Studies (2003) i vědců z London′s Global University (2011), kteří uvádějí, že kulturní různorodost bude hrát v oblasti zdravotnické péče klíčovou roli.

Hlavní cíl

Hlavním cílem bude vytvoření odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče. Projekt přímo zahrne 520 sester z ARO/JIP. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich vyzkouší e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

Nejnovější příspěvek

The second MICE project meeting

The second MICE project meeting

On April 24 and 25 we had the pleasure of attending the second partnership meeting within MICE project. The College of Nursing from Celje (Slovenia), is a relatively young institution, yet a recognized center for educating students in a modern way. The work at the meeting was very dynamic, and all participants were equally engaged in all discussions directly related to the project. The key […]