O projektu

Poslání sester pracujících v interkulturním prostředí, zvláště těch na JIP, je delikátní. Jelikož často pečují o pacienty v bezvědomí, jejichž rodina často není nablízku, měly by vědět, jak o pacienta pečovat v závislosti na jeho kultuře a náboženství.

Nedostatek kulturního povědomí může ohrozit pacientovu důstojnost, a proto je důležité vybavit zdravotnický personál adekvátní způsobilostí. V reakci na výše uvedené potřeby se projekt zaměřuje na zlepšení znalostí, dovedností a způsobilosti sester pracujících na JIP, které pečují o pacienty z jiného kulturního prostředí. Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím hloubkové analýzy interkulturních výcvikových potřeb a interkulturní způsobilosti sester z JIP, prostřednictvím rozvoje odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče, přípravu doporučení ke zdravotnické dokumentaci pro sestry intenzivní péče a šíření výsledků napříč celou Evropou.

Projekt přímo zahrne 520 sester z intenzivní péče. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich bude testovat e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z ARO/JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

2016-1-PL01-KA202-026615
01.10.2016 – 30.09.2018

Nejnovejší data Eurostatu ukazují, že populace ve 28 zemích EU vzrostla jen v roce 2015 o 1,3 mil. a že jedním z klíčových momentů populačních změn je migrace. Tyto údaje potvrzují tvrzení dr. A. Bischoffa ze Swiss Forum for Migration And Population Studies (2003) i vědců z London′s Global University (2011), kteří uvádějí, že kulturní různorodost bude hrát v oblasti zdravotnické péče klíčovou roli.

Hlavní cíl

Hlavním cílem bude vytvoření odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče. Projekt přímo zahrne 520 sester z ARO/JIP. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich vyzkouší e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

Nejnovější příspěvek

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

Sorry, this entry is only available in English.

(English) British Nursing Journal “Nursing in Critical Care”

(English) British Nursing Journal “Nursing in Critical Care”

Sorry, this entry is only available in English.