MICE

Nejnovejší data Eurostatu ukazují, že populace ve 28 zemích EU vzrostla jen v roce 2015 o 1,3 mil. a že jedním z klíčových momentů populačních změn je migrace. Tyto údaje potvrzují tvrzení dr. A. Bischoffa ze Swiss Forum for Migration And Population Studies (2003) i vědců z London′s Global University (2011), kteří uvádějí, že kulturní různorodost bude hrát v oblasti zdravotnické péče klíčovou roli.

Hlavní cíl

Hlavním cílem bude vytvoření odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče. Projekt přímo zahrne 520 sester z ARO/JIP. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich vyzkouší e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.

E-learning platform

Link to e-learning platform: lms.mice-icu.eu

Nejnovější příspěvek

The Society for Intercultural Education, Training & Research

The Society for Intercultural Education, Training & Research

V době od 24. do 26. června 2017 využijí představitelé assist International Human Resources vzácnou příležitost představit MICE projekt na kongresu Společnosti pro mezikulturní edukaci, výcvik a výzkum (Society for Intercultural Education, Training & Research) SIETAR Evropa v irském Dublinu. Kongresu se účastní přes 400 expertů zabývajících se interkulturním výzkumem, kteří budou diskutovat o motivaci k projektu, obsahu projektu, implementaci a praktickém využití různých intelektuálních […]

Druhé setkání k projektu MICE

Druhé setkání k projektu MICE

Ve dnech 24. a 25. dubna jsme měli to potěšení zúčastnit se druhého partnerského setkání v rámci projektu MICE. Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) je relativně mladá instituce, přesto jde o uznávané centrum pro moderní vzdělávání studentů. Práce na setkání byla velmi dynamická a všichni účastníci se rovnoměrně zapojili do všech diskuzí přímo souvisejících s projektem. Klíčovým aspektem setkání bylo vytvořit podobu kurzu pro […]

Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

V první fázi projektu Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) analyzovala legislativní, profesní, etické a vzdělávací základy související s ošetřovatelskou péčí a zjistila, že tato oblast je dostatečně definována a regulována. Potřeba respektovat rozmanitost pacientů je pouze uvedena ve slovinském Etickém kodexu ošetřovatelské péče: Faktory jako rasa, etnický původ, náboženské vyznání, politické přesvědčení, sociální postavení, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní stav či postižení nesmí žádným […]