The Society for Intercultural Education, Training & Research

V době od 24. do 26. června 2017 využijí představitelé assist International Human Resources vzácnou příležitost představit MICE projekt na kongresu Společnosti pro mezikulturní edukaci, výcvik a výzkum (Society for Intercultural Education, Training & Research) SIETAR Evropa v irském Dublinu. Kongresu se účastní přes 400 expertů zabývajících se interkulturním výzkumem, kteří budou diskutovat o motivaci k projektu, obsahu projektu, implementaci a praktickém využití různých intelektuálních výsledků. Setkání bude dobrou příležitostí k diseminaci projektu a přispěje k diskuzi o kvalitě řešení. Očekává se, že online nástroj (vzdělávací kurz) bude přijat s nadšením a očekáváním těch, kteří jej budou aplikovat v praxi.