(English) Practice evening on multicultural communication in healthcare. Paderborn (Germany), September 18, 2018.

(English) Practice evening on multicultural communication in healthcare. Paderborn (Germany), September 18, 2018.

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

Sorry, this entry is only available in English.

(English) MICE-ICU Erasmus+ Project – E-Bulletin – April 2018

(English) MICE-ICU Erasmus+ Project – E-Bulletin – April 2018

Sorry, this entry is only available in English and Polski.

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

Sorry, this entry is only available in English.

(English) British Nursing Journal “Nursing in Critical Care”

(English) British Nursing Journal “Nursing in Critical Care”

Sorry, this entry is only available in English.

AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

AKTIVNOSTI ASSIST INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES

Od 24. do 26. junija 2017 bo predstavnik partnerske organizacije v projektu MICE – podjetja assist International Human Resources, predstavil projekt MICE na evropskem kongresu Združenja za medkulturno izobraževanje, usposabljanje in raziskave (Sietar) v Dublinu na Irskem. Kongresa se bo udeležilo preko 400 strokovnjakov s področja medkulturnih raziskav, ki bodo lahko razpravljali o vsebinski podlagi MICE projekta, njegovi vsebini in izvedbi ter uporabi različnih intelektualnih rezultatov v praksi. To bo po eni strani podpora razvoju kakovostnih rezultatov projekta kot tudi možnost njegove diseminacije. Pričakovati je, da bodo uporabniki rezultatov projekta, medicinske sestre za nego kritično bolnih, z navdušenjem sprejele e-izobraževalno orodje za usposabljanje za pridobitev medkulturnih kompetenc.

2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

2. MICE PROJEKTNO SREČANJE

24. in 25. aprila 2017 smo člani projekta MICE sodelovali na 2. partnerskem srečanju. Visoka zdravstvena šola v Celju je relativno mlada visokošolska inštitucija, a že priznana po sodobnem načinu poučevanja študentov. Delo na srečanju je bilo zelo dinamično in vsi udeleženci so bili enakopravno vključeni v razprave povezane s projektom. Glavni namen sestanka je bil oblikovanje okvirja izobraževalnega modula na področju multikulturnih kompetenc za medicinske sestre, ki delajo v oddelkih intenzivne zdravstvene nege. Partnerji so, ob upoštevanju rezultatov raziskav, oblikovali okvir in strukturo izobraževalnih gradiv in oblikovali vsebino naslednjih korakov v projektu.

REZULTATI NACIONALNE RAZISKAVE V SLOVENIJI

REZULTATI NACIONALNE RAZISKAVE V SLOVENIJI

Do sedaj smo proučevali zakonske, strokovne, etične in izobraževalne osnove, ki se nanašajo na multikulturno zdravstveno nego ter ugotovili, da je to, zelo aktualno področje pri nas slabo urejeno O spoštovanju različnosti pacientov je zapisano le v Kodeksu etike zdravstvene nege in oskrbe Slovenije, kjer zasledimo naslednjo dikcijo: »Dejavniki, kot so rasa, narodnost, veroizpoved, politično prepričanje, socialni položaj, starost, spol, spolna usmerjenost, zdravstveno stanje, invalidnost ne smejo kakorkoli vplivati na odnos do pacienta«. View full post…