O projektu

Poslání sester pracujících v interkulturním prostředí, zvláště těch na ARO/JIP, je delikátní. Vzhledem k tomu, že často pečují o pacienty v bezvědomí, jejichž rodina jim často není nablízku, měly by vědět, jak o pacienta pečovat v závislosti na jeho kultuře a náboženství.

Např. Semité odmítají, aby se jich kdokoli mimo jejich komunitu dotýkal; Svědkové Jehovovi odmítají krevní transfuzi a krevní deriváty; objevují se i přání týkající se transplantace orgánů a nakládání s tělem po smrti. Nedostatek porozumění vede k frustraci, úzkosti a agresi a  nedostatek kulturního povědomí může ohrozit pacientovu důstojnost. Proto je důležité vybavit zdravotnický personál adekvátní způsobilostí.

V reakci na výše uvedené potřeby se projekt zaměřuje na zlepšení znalostí, dovedností a způsobilosti sester pracujících na ARO/JIP, které pečují o pacienty z jiného kulturního prostředí. Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím:

  • hloubkové analýzy interkulturních výcvikových potřeb a interkulturní způsobilosti sester intenzivní péče,
  • prostřednictvím rozvoje odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče,
  • přípravu doporučení ke zdravotnické dokumentaci pro sestry intenzivní péče
  • šíření výsledků napříč celou Evropou.

Projekt přímo zahrne 520 sester z JIP. Z nich 400  bude participovat na analýze interkulturních výcvikových potřeb a způsobilosti a 120 z nich vyzkouší e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry intenzivní péče a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.