O projekcie

Rola pielęgniarek pracujących w środowisku międzykulturowym, zwłaszcza tych pracujących na oddziałach intensywnej opieki, wydaje się być szczególnie trudna. Często pracują one z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina może nie być w zasięgu, powinny więc wiedzieć jak dbać o pacjenta z innego kręgu kulturowego czy wyznania.

Przykładowo. Żydzi nie pozwalają się dotykać. Świadkowie Jehowy odrzucają wszelkie dostępne transfuzje krwi. Mogą wystąpić także pewne oczekiwania co do przeszczepu narządów, lub postępowania z ciałem po śmierci. Brak zrozumienia prowadzi do frustracji, lęku i agresji. Brak świadomości kulturowej może stanowić zagrożenie dla godności pacjenta. Z tego względu ważne jest, aby wyposażyć personel medyczny w odpowiednie kompetencje.

Jako odpowiedź na powyższe potrzeby projekt ma na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarek OIOM w opiece nad pacjentem z innego kręgu kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • dogłębną analizę potrzeb szkoleniowych i kompetencji międzykulturowych pielęgniarek OIOM,
  • rozwój specjalistycznego i akredytowanego kursu wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM,
  • przygotowywanie zaleceń dotyczących dokumentacji medycznej dla pielęgniarek OIOM,
  • szerokie upowszechnienie wyników w całej Europie.

Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek OIOM. 400 z nich weźmie udział w badaniu potrzebach szkoleniowych i analizie wymaganych kompetencji, a 120 będzie testować kurs e-learningowy przeznaczony specjalnie dla nich. Inne pielęgniarki z OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.