The project description

Vloga medicinskih sester, ki delajo v medkulturnem okolju, se posebej tistih, ki delajo v intenzivnih enotah, se zdi zelo kočljiva. Ker pogosto negujejo nezavestne paciente, katerih družine utegnejo biti nedosegljive, se od njih pričakuje, da znajo negovati pacienta, ter pri tem upoštevati njegovo kulturo in vero. Pomanjkanje kulturnega zavedanja lahko ogrozi pacientovo dostojanstvo.

Zato je zdravstveno osebje potrebno opremiti z ustreznimi kompetencami. Kot odgovor na prej omenjene potrebe, je ta projekt usmerjen v izboljšanje znanja, spretnosti ter kompetenc medicinskih sester v intenzivnih enotah, pri negi in oskrbi pacientov, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega okolja. Cilj tega projekta bo dosežen s poglobljeno analizo potreb po medkulturnem usposabljanju ter medkulturnih kompetenc medicinskih sester v intenzivnih enotah, z razvojem specializiranega in priznanega tečaja o multikulturnosti za medicinske sestre v intenzivnih enotah, s pripravo priporočil za zdravstveno dokumentacijo, ki jo bodo uporabljale medicinske sestre, ter z razširjanjem rezultatov po vsej Evropi.
Pri projektu bo neposredno sodelovalo 520 medicinskih sester v intenzivnih enotah. 400 izmed njih bo sodelovalo pri analizi potreb po medkulturnem usposabljanju in kompetencah, 120 izmed njih pa jih bo preizkusilo elektronski učni tečaj, ki je bil zasnovan posebej zanje. Ostale sestre v intenzivnih enotah ter strokovnjaki z različnih zdravstvenih področij bodo sodelovali v delovnih skupinah, ki bodo organizirane v vsaki izmed sodelujočih držav, z namenom izobraževanja s pomočjo že razvitih gradiv.