Partners

ptpaiio

Poljskega združenja medicinskih sester v anesteziji in intenzivnih enotah koordinator

Poljsko Združenje medicinskih sester v anesteziji in intenzivnih enotah (Association of Anesthesia and Intensive Care Nurses (PTPAiIO)) je bilo registrirano v Nacionalni pravosodni register leta 1997. Od takrat naprej število njegovih članov sistematično narašča. Trenutno je v aktivnosti društva vključenih 400 ljudi v 14 regionalnih podružnicah. Odbor združenja predstavljajo: Predsednik – Paweł Witt, Podpredsednica – Anna Zdun, Tajnik – Tomasz Kaczmarek, Članice sveta: Iwona Charyło, Małgorzata Knap, Marzena Pęgiel.
Cilj združenja je podpora in organizacija izobraževalnih in znanstvenih dogodkov s področja zdravstvene nege v anesteziji in intenzivni negi, kot tudi s tem povezanih specializacij. Združenje izpolnjuje svoje cilje z:

 • Organiziranjem srečanj, simpozijev, konferenc, znanstvenih srečanj, predavanj, razstav, prezentacij ter številnih drugih izobraževalnih dogodkov
 • Objavo znanstvenih člankov, revij ter ostalih publikacij ter letakov, povezanih s predmetom njihovega interesa
 • Sodelovanjem pri različnih oblikah poklicnega izobraževanja, ter pri izpitih za izobraževanje medicinskih sester, specializiranih za anestezijo in intenzivno nego.
 • Sodelovanjem z drugimi institucijami vključno s parlamentom, javno upravo, ekipami svetovalcev, mediji ter ostalimi organizacijami z namenom izpolnitve svojih zakonskih ciljev
 • Mednarodno sodelovanje s tujimi združenji ter organizacijami s podobnimi interesi
 • Sodelovanje pri ustvarjanju standardov ter predpisov, ki zadevajo anesteziologijo in intenzivno nego.

Aktivnosti združenja PTPAiIO

 • V zadnjih 14 letih so organizirali 9. Nacionalnih konferenc, na katerih so gostili tuje predstavnike ter organizirali številne regionalne konference.
 • V letu 2017 bo združenje PTPAiIO praznovalo 20. obletnico delovanja ter X Jubilejni kongres PTPAiIO (21.-23. September 2017)
 • PTPAiIO ima aktivno zastopstvo pri Nacionalni komisiji za akreditacijo šol za zdravstveno nego in babištvo ter Nacionalni komisiji za anesteziologijo. (National Nursing and Midwifery Schools Accreditation Board and the National Anaesthesiology Board).
 • Združenje nudi mnenja o pravnih dokumentih, ki se tičejo poklica medicinske sestre in babice(porodničarja)
 • Sodeluje pri ustvarjanju učnih načrtov
 • Člani združenja PTPAiIO nastopajo kot regijski svetovalci v anesteziologiji in intenzivni negi.

PTPAiIO je član EfCCNa, IFNA, WFCCNa
Leta 2011 je bila ustanovljena Delovna skupina za dobre prakse na področju zdravstvene nege v anesteziji ter intenzivni negi (Working Group for Good practices in anesthesia and intensive care nursing). Od svojih začetkov do danes je skupina objavila:
Izjave glede svojih stališč do:

 • Vprašanja zaposlovanja specializiranih medicinskih sester v anesteziji ter intenzivni negi kot koordinatorjev negovalnih ekip med delovnimi izmenami. (23. september 2011)
 • Vprašanja dodeljevanja medicinskih sester v anesteziji na druge bolnišnične oddelke med njihovimi izmenami. Stališče in ostala priporočila so bila poslana Ministrstvu za zdravje 26. marca 2013.
 • Izvajanje usposabljanj na različne teme znotraj projekta Seminarji dobrih praks (Good Practices Seminars), teme usposabljanj vključujejo: Tehnike zamenjave ledvic v intenzivni negi, Obvladovanje okužb v intenzivnih enotah, Prehrana v intenzivnih enotah, ter Varnost intravenozne terapije.
 • Delo na nadaljnjem razvoju zdravstvenega žurnala Zdravstvena nega v anesteziologiji in intenzivni negi: http://evereth.pl/index.php/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece
ptpaiio

assist International HR

Smo srednje velika organizacija za razvoj človeških virov, s sedežem v Nemčiji.(2 pisarni, v Paderbornu in Munchnu) ter Angliji (pisarna v Coventryju)
Imamo več kot 20 let izkušenj pri usposabljanju, coachingu ter svetovanju mednarodnim organizacijam v javnem ter zasebnem sektorju.
Močan poudarek je na kombiniranem učenju z našim Virtualnim kampusom (e-učenje, webinarji, e-vodeno poučevanje & osebni stik).
Nase stranke pripadajo tako javnemu kot zasebnemu sektorju, mednarodnim korporacijam, večjim ter srednje velikim organizacijam.
Nasa temeljna področja delovanja so »mehke veščine«(socialne spretnosti)‚ mednarodne poslovne spretnosti, medkulturni tečaji, namenjeni izvajalcem usposabljanj, ter medkulturni coaching (mentorstvo, usmerjanje in svetovanje).
Svoje koncepte ponujamo v naslednjih jezikih seminarjev: v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in španskem jeziku. V letu 2014 smo izvedli usposabljanja v Nemčiji, Angliji, Franciji, Italiji, v Singapurju, na Kitajskem ter v ZDA.

ptpaiio

European federation of Critical Care Nurses, EfCCNa

Organizacija EfCCNa je bila ustanovljena v Berlinu v Nemčiji 2. oktobra 1999. Organizacija je registrirana v Amsterdamu na Nizozemskem ter sestoji iz 28 evropskih združenj medicinskih sester v intenzivni negi, ki zastopajo več kot 25.000 medicinskih sester v intenzivni negi. Uradna organa EfCCNa sta : Svet predstavnikov, ter Upravni odbor. Predstavnika sveta izvolijo v lastnem društvu.

Poglavitni cilji federacije so: zastopanje medicinskih sester v intenzivni negi na širšem območju Evrope; vzpodbujanje sodelovanja med evropskimi medicinskimi sestrami; prispevanje h kakovosti strokovne prakse in znanstvenega raziskovanja, izboljšati priznavanje intenzivne nege ter promocija izobraževalnih/razvojnih priložnosti za medicinske sestre, ki delujejo na tem področju, ter ojačanje evropskih združenj medicinskih sester v intenzivni negi. Z namenom promocije svojega raziskovalnega dela, izobraževanja ter prakse, je federacija izvedla šest Evropskih kongresov za zdravstveno nego v intenzivni medicini na različnih lokacijah po Evropi (Pariz, 2002, Amsterdam 2005, Firence 2008, Kopenhagen 2011, Beograd 2013, Valencia 2015).

Izkušnje federacije EfCCNa so zagotovilo za uspešno izvedbo projekta. Federacija se sestoji iz številnih strokovnjakov na področju zdravstvene nege v intenzivni medicini, iz katerih znanja lahko črpa, ter ki bodo na voljo in predani zagotavljanju projektnih rezultatov na najboljši možen način, z nudenjem neposredne strokovne podpore in nasvetov ter z razširjanjem rezultatov.

ptpaiio

Univerza v Ostravi

Univerza v Ostravi (UO) z več kot 10.000 študenti, ponuja zelo visoko stopnjo kakovosti študija na področju družboslovja, socialnih in naravoslovnih znanosti, zdravstvenih študij, medicine ter upodabljajočih umetnosti. Njenih 6 fakultet (Fakulteta za znanost, Filozofska fakulteta, Fakulteta za umetnost, Medicinska fakulteta, Fakulteta za socialne študije, Pedagoška fakulteta) ponujajo izjemno širok nabor študijskih področij, kot tudi nekonvencionalne kombinacije visokošolskih programov.
UO poleg svoje dinamičnosti ter intelektualne naprednosti nudi študentom mednarodno študijsko okolje, s študentskim kampusom po starem mestnem jedru, ter tako omogoča vzpodbudno okolje za izkušanje živih umetnosti in znanosti. Poučevanje na UO je raziskovalno usmerjeno, študijske programe pa pogosto poučujejo aktivni raziskovalci.
Univerza se tudi ponosno predstavlja kot univerza, na kateri deluje veliko število strokovnjakov s svojih področij, ki niso zgolj znanstveniki, temveč so navdihujoče ter odprte osebnosti z živim občutkom za ustvarjalnost.
Majhnost univerze ter njena relativna mladost (ustanovljena je bila leta 1991) dovoljujejo izrazito individualni pristop k študentom ter fleksibilne reakcije na potrebe sodobne družbe in trga dela. Univerza ne ponuja zgolj izobraževanja najvišje kakovosti, temveč tudi številne druge možnosti tistim, ki želijo izpolniti svojo vizijo, pa najsi bo to študij tujih jezikov, udejstvovanje v študentski organizaciji ali pridobitev drugih praktičnih izkušenj. Univerza aktivno ponuja študentom možnosti za izboljšanje kvalifikacij, ter jim pomaga pri začetku karierne poti.
Na tej točki je Univerza v Ostravi vzpostavila sodelovanje z več lokalnimi organizacijami (na primer z lokalnim studiem javne češke televizije), ki študentom omogočajo dragocene delovne izkušnje. Prizadevanja univerze, da ponudi več, pa niso omejena zgolj na študente ter akademike. UO poudarek polaga tudi na svojo tretjo vlogo – poleg prvih dveh – izobraževalne ter raziskovalne vloge, se tudi aktivno udejstvuje na področju družabnega življenja in kulture. UO ter njene fakultete, študentske organizacije in znanstveni instituti vsako leto ustanavljajo in promovirajo na stotine javnih dogodkov, ki vključujejo brezplačne delavnice, predavanja, seminarje, diskusije, izkustvene dogodke, znanstvene dogodivščine, kulturne festivale, dobrodelne dogodke, mednarodna srečanja, športne in kulturne dogodke, umetniške razstave, srečanja diplomantov, koncerte, gledališke igre itd.
Univerza je preprosto bistven del mesta ter njegovega družabnega življenja, ter nadaljuje svoje sodelovanje z naraščajočim številom kulturnih organizacij ter lokalnih institucij.

ptpaiio

Visoka zdravstvena šola v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju, v Sloveniji, je relativno mlada neodvisna visokošolska institucija, ustanovljena maja 2009. Njen ustanovitelj je Regionalno študijsko središče v Celju, ki je javna institucija, odgovorna za razvoj terciarnega izobraževanja V Savinjski regiji.
Visoka zdravstvena šola izvaja dodiplomski študijski program Zdravstvena nega ter podiplomski študijski progam Paliativna oskrba.
Visoka zdravstvena šola v Celju skupnosti služi kot visokošolsko izobraževalno središče, ki vzpodbuja, širi ter uporablja strokovno znanje s področja zdravstvene nege ter drugih z zdravjem povezanih znanosti, ter vzpodbuja vseživljenjske učne aktivnosti ter iniciative. Večina naših predavateljev prihaja iz kliničnega okolja, tako da posedujejo bogate praktične izkušnje kot tudi raziskovalne spretnosti ter izkušnje pri koordiniranju različnih projektov, vključno z mednarodnimi. Mnogo truda vlagamo v izvajanje visokokakovostnih študijskih ter raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege ter ostalih programov s področja zdravstva. Raziskovalne dejavnosti so v prvi vrsti usmerjene na področje zdravstvene nege ter zdravstva na splošno. Velik poudarek je na interdisciplinarnem raziskovalnem delu ter integraciji z drugimi sorodnimi raziskovalnimi področji. Organizacijska enota Visoke zdravstvene šole CVIKS (Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje), je bila ustanovljena z namenom zagotavljanja prenosa znanja, izkušenj, ter primerov dobre prakse z nudenjem izobraževalnega usposabljanja ter svetovanja z namenom povečati stopnjo kakovosti dela ter varnosti pri delu v zdravstveni negi ter v celotnem zdravstvenem sistemu. Eden izmed poglavitnih ciljev Visoke šole je vzpostavljanje tesnih in intenzivnih stikov ter sodelovanje s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami. V zadnjih nekaj letih smo bili na mednarodnem področju precej uspešni, trenutno sodelujemo s 16 visokošolskimi institucijami iz tujine.

logo_danmar_cr_cr-300x183

Danmar Computes

Danmar Computes je zasebna družba, ki deluje na področju informacijske tehnologije ter nudi poklicno usposabljanje na tem področju. Danmar se ponaša z obsežnimi izkušnjami na področju razvoja sodobnih internetnih ter mobilnih aplikacij, ki se uporabljajo v izobraževalne namene. Ponašajo se tudi z dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju Evropskih projektov v okviru katerih podjetje izvaja raziskave ter nudi usposabljanja, prikrojena potrebam različnih učencev. V zadnjih 15 letih je Danmar uspešno izvedel preko 50 projektov v okviru programov Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, ter nedavno v okviru programa Erasmus+.

Pri mnogih izmed teh projektov je bil Danmar odgovoren za zasnovo ter koordiniranje strategij za razširjanje. Podjetje Danmar Computers je razvilo, ter je ponudnik sistema AdminProject (adminproject.eu), internetnega sistema za upravljanje evropskih projektov. Vse dejavnosti podjetja temeljijo na široki ter dobro uveljavljeni sodelovalni mreži, tako na narodni kot na mednarodni stopnji. Nacionalna mreža vsebuje izobraževalne in svetovalne institucije, univerze, šole in nevladne organizacije, kot tudi podjetja v zasebnem sektorju. Mednarodna mreža vključuje partnerje različnih profilov iz vseh držav članic Evropske unije. Poslanstvo podjetja Danmar Computers je promoviranje vseživljenjskega izobraževanja ter zagotavljanje enakovrednega dostopa do izobrazbe za vsakogar, z uporabo sodobne tehnologije.