Opis projektu

Rola pielęgniarek pracujących w środowisku międzykulturowym, zwłaszcza tych pracujących na oddziałach intensywnej opieki , wydaje się być bardzo trudna. Ze względu na pracę z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina może nie być w zasięgu, powinny one wiedzieć, jak dbać o pacjenta w zależności od kultury z jakiej się wywodzi i wyznawanej religii. Brak świadomości kulturowej może stanowić zagrożenie dla godności pacjenta. Z tego względu ważne jest, aby przekazać personelowi medycznemu odpowiednie kompetencje.

Jako odpowiedź na powyższe potrzeby projekt ma na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarek OIOM w opiece nad pacjentami z różnych kultur. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie różnic kulturowych i kompetencji międzykulturowych pielęgniarek OIOM, opracowanie specjalistycznego i akredytowanego kursu w zakresie podejścia wielokulturowego dla pielęgniarek OIOM, przygotowanie zaleceń dotyczących dokumentacji medycznej, które będą wykorzystywane przez pielęgniarki OIOM, szerokie upowszechnienie wyników w całej Europie.
Projekt obejmie bezpośrednio 520 pielęgniarek OIOM. 400 z nich weźmie udział w analizie potrzeb szkoleniowych i wymaganych kompetencji międzykulturowych, a 120 będzie testować kurs e-learningowy przeznaczony specjalnie dla nich. Inne pielęgniarki OIOM i eksperci z różnych dziedzin medycyny będą uczestniczyć w grupach roboczych organizowanych w każdym kraju, oceniając opracowane materiały.