Stats – front page

Najnowsze dane Eurostat wykazują, że liczba ludności w UE-28 wzrosła w samym tylko 2015 r. do 1,3 miliona osób, a migracja stała się jednym z głównych czynników wpływających na wzrost populacji. Te dane potwierdzają tezę dr A. Bischoff’a ze Szwajcarskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (2003) oraz naukowców z London`s Global University (2011), którzy zauważyli, że różnorodność kulturowa będzie jedną z najważniejszych kwestii w obszarze opieki zdrowotnej.