Partnerzy

ptpaiio

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki koordynator

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1997 roku. Od tego czasu systematycznie zwiększała się liczba jej członków. Aktualnie w 14 oddziałach regionalnych działa 400 osób. Prezes Zarządu PTPAiIO – Paweł Witt, Wiceprezes Zarządu – Anna Zdun, Sekretarz – Tomasz Kaczmarek, Zarząd: Iwona Charyło, Małgorzata Knap, Marzena Pęgiel. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i organizowanie wydarzeń edukacyjnych i naukowych dotyczących pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, a także pokrewnych specjalizacji. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, spotkań naukowych, wykładów, wystaw, prezentacji i wielu innych wydarzeń edukacyjnych.
 • gazety, czasopisma i inne publikacje oraz ulotki związane z tematyką naszego zainteresowania
 • udział w różnych formach kształcenia zawodowego i egzaminy na stanowisko pielęgniarka anestezjologii i intensywnej terapii. Współpraca z innymi instytucjami, w tym Parlamentem, organami administracji publicznej, zespołami konsultantów, mediami i innymi organizacjami, w realizacji celów statutowych.
 • międzynarodowa współpraca z zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w podobnych obszarach.
 • uczestniczenie w tworzeniu norm i przepisów w obszarze anestezjologii i intensywnej opieki.

Aktywność PTPAiIO

 • Przez ostatnie 14 lat odbyło się 9 Konferencji Krajowych, które gościły zagranicznych przedstawicieli oraz liczne konferencje regionalne.
 • W 2017 r. obchodzimy 20 rocznicę PTPAiIO i X Jubileuszowy Kongres PTPAiIO (21-23 września)
 • PTPAiIO jest aktywnie reprezentowane w Krajowej Radzie Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz w Krajowej Radzie Anestezjologii.
 • Opiniujemy dokumenty prawne dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej.
 • Uczestniczymy w tworzeniu programów nauczania
 • Członkowie PTPAiIO działają jako konsultanci regionalni w dziedzinie Anestezjologii i intensywnej opieki.

PTPAiIO jest członkiem EfCCNa, IFNA, WFCCNa
W 2011 r. powołano Grupę Roboczą ds. dobrych praktyk w Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od początku grupa opublikowała:
Informację o sytuacji w:

 • kwestii zatrudnienia specjalistycznych pielęgniarek anestezjologii i intensywnej terapii jako koordynatorów zespołów pielęgniarskich podczas pełnienia dyżurów. 23 września 2011.
 • kwestii delegowania pielęgniarek do innych oddziałów szpitalnych podczas ich dyżurów. Stanowisko zostało przedstawione Ministerstwu Zdrowia w dniu 26 marca 2013 r., wraz z innymi zaleceniami.
 • prowadzenia szkoleń na różne tematy, szkolenia obejmują: techniki ciągłej terapii nerkozastępczej na OIOM, kontrola zakażeń i odżywianie na OIOM oraz bezpieczeństwo terapii dożylnej „bezpieczna linia naczyniowa” w OIOM.
 • Prace nad dalszym rozwojem czasopisma naukowego Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Terapii http://evereth.pl/index.php/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece
ptpaiio

assist International HR

Jesteśmy średniej wielkości organizacją rozwoju zasobów ludzkich z siedzibą w Niemczech (2 biura, Paderborn i Monachium i) i Anglii (1 biuro w Coventry).
Ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, coachingu i doradztwie dla organizacji międzynarodowych w sektorze publicznym i prywatnym.
Z naszym wirtualnym kampusem (e-learning, seminaria internetowe, e-tutoriale i nauka w klasie) koncentrujemy się na nauczaniu hybrydowym (blended learning).
Nasi klienci to zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, międzynarodowe korporacje, większe i średnie organizacje.
Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności miękkich i biznesowych i coachingu międzykulturowym.
Oferujemy nasze szkolenia w wielu językach wykładowych: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.
W 2014 r. prowadziliśmy szkolenia w Niemczech, Anglii, Francji, Włoszech, Singapurze, Chinach i USA.

ptpaiio

European federation of Critical Care Nurses, EfCCNa

EfCCNa została założona w Berlinie, w Niemczech, 2 października 1999 r. Organizacja jest zarejestrowana w Amsterdamie, w Holandii i składa się z 28 Europejskich Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Terapii, reprezentujących ponad 25 000 tych pielęgniarek w Europie. Organem oficjalnym EFCCNa jest Rada Przedstawicieli i Zarząd. Przedstawiciel rady wybierany jest przez własne stowarzyszenie.

Głównymi celami federacji są: reprezentowanie pielęgniarek intensywnej opieki w całej Europie; promowanie współpracy między europejskimi pielęgniarzami zajmującymi się intensywną opieką; przyczynianie się do wzrostu jakości praktyki zawodowej i badań naukowych; zwiększenie świadomości pracy pielęgniarek intensywnej terapii i promowanie szans edukacyjnych / rozwojowych dla pielęgniarzy intensywnej opieki oraz wzmacnianie uprawnień europejskich stowarzyszeń pielęgniarek intensywnej terapii. W promowaniu badań, edukacji i praktyki federacja zorganizowała sześć europejskich kongresów dotyczących intensywnej opieki nad pacjentem w różnych miejscach w Europie (Paryż, 2002, Amsterdam 2005, Florencja 2008, Kopenhaga 2011, Belgrad 2013, Walencja 2015).

Doświadczenie EfCCNa zagwarantuje pomyślną realizację projektu. Federacja dysponuje ekspertami w zakresie usług pielęgniarskich, którzy zaoferują swoja fachową wiedzę i wsparcie przy opracowaniu rezultatów.

ptpaiio

The University of Ostrava

Uniwersytet w Ostrawie (UO), liczący ponad 10 000 studentów, oferuje bardzo wysoki poziom kształcenia i badań w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, zdrowotnych oraz medycyny i sztuki. Jego sześć wydziałów (Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Sztuk Pięknych, Wydział Medycyny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiczny) oferują niezwykle szeroką ofertę edukacyjną, a także nietypowe połączenia kierunków.
UO oferuje również międzynarodowe środowisko, a kampus uniwersytecki znajdujący się w centrum starego miasta, zapewnia stymulujące otoczenia nauki. Nauczenie w UO ma charakter badawczy a jego programy są często prowadzone przez naukowców.
Uniwersytet z dumą prezentuje się jako miejsce skupiające wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.
Niewielki rozmiar Uniwersytetu i jego młody wiek (założony w 1991 roku) umożliwia indywidualne podejście do naszych studentów i elastyczne reagowanie na potrzeby społeczeństwa i rynku pracy. Uniwersytet oferuje nie tylko najwyższej jakości kształcenie, ale także wiele innych możliwości dla tych, którzy chcą zrealizować swoje cele: możliwość studiowania innych języków, założenie organizacji studenckiej, czy też zdobycie innego doświadczenia praktycznego. Uczelnia aktywnie poszukuje możliwości podnoszenia kwalifikacji swoich studentów i pomaga im w rozpoczęciu kariery zawodowej.
W tym momencie Uniwersytet w Ostrawie nawiązał współpracę z kilkoma organizacjami lokalnymi (takimi jak lokalne studio publicznej telewizji czeskiej), które zapewniają studentom cenne doświadczenie zawodowe. Ale starania, dotyczące przedstawienia atrakcyjnej oferty nie ograniczają się tylko do naszych studentów i wykładowców. Poza edukacją i badaniami, UO jest także ważnym graczem w dziedzinie lokalnego życia społecznego i kultury. UO i jej wydziały, organizacje studenckie i instytuty naukowe tworzą i promują setki wydarzeń publicznych każdego roku. Obejmują one bezpłatne warsztaty, wykłady, seminaria, dyskusje, naukowe prezentacje, festiwale kulturalne, imprezy charytatywne, międzynarodowe spotkania, wydarzenia sportowe i kulturalne, wystawy sztuki, happeningi, spotkania absolwentów, koncerty, spektakle teatralne itp. Uniwersytet jest po prostu zasadniczym elementem miasta i jego życia społecznego, współpracując ze stale rosnącą liczbą organizacji kulturowych i lokalnych instytucji.

ptpaiio

College of Nursing

Kolegium Pielęgniarstwa w Celje, w Słowenii, jest stosunkowo młodą, niezależną uczelnią wyższą, założoną w maju 2009 r. Jej założycielem jest Regionalne Centrum Studiów w Celje, instytucja publiczna odpowiedzialna za rozwój szkolnictwa wyższego w regionie Savinjska.

Uczelnia realizuje program studiów licencjackich -Pielęgniarstwo i studia podyplomowe – Opieka paliatywna.
Uczelnia pielęgniarska w Celje służy społeczności jako ośrodek szkolnictwa wyższego, który zachęca, rozwija i wykorzystuje wiedzę fachową w dziedzinie pielęgniarstwa i innych nauk o zdrowiu, a także zachęca do prowadzenia działań i inicjatyw na rzecz uczenia się przez całe życie. Większość naszych wykładowców pochodzi ze środowisk klinicznych i ma duże doświadczenie praktyczne, a także umiejętności i doświadczenie w zakresie koordynacji różnych projektów, w tym międzynarodowych. Dokładamy wszelkich starań, w przeprowadzanie badań w dziedzinie pielęgniarstwa i innych programów opieki zdrowotnej. Ogromny nacisk kładzie się na interdyscyplinarne badania i integrację z innymi powiązanymi dziedzinami badawczymi. Jednostka organizacyjna Uczelni – CVIKS (Centrum uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego)założona w celu przekazania wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk poprzez oferowanie szkoleń i doradztwa w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa pracy w pielęgniarstwie i w całym systemie opieki zdrowotnej. Jednym z priorytetowych celów Uczelni są intensywne kontakty oraz współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi i badawczymi. W ostatnich latach od dawna działamy w przestrzeni międzynarodowej, w tej chwili współpracujemy z 16 instytucjami szkolnictwa wyższego z zagranicy.

logo_danmar_cr_cr-300x183

Danmar Computes

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.