Wypełnij kwestionariusz

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu, które jest częścią europejskiego projektu badawczego „Opieka wielokulturowa w europejskich jednostkach intensywnej opieki medycznej” opracowanej przez kraje europejskie w ramach programu Erasmus +. Celem tego projektu jest zebranie informacji na temat kompetencji i potrzeb kulturowych w zakresie opieki wielokulturowej wśród pielęgniarek OIOM w krajach EfCCNa.

Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, a zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych.

Angielski

Czeski

Słoweński

Polski