(English) Practice evening on multicultural communication in healthcare. Paderborn (Germany), September 18, 2018.

(English) Practice evening on multicultural communication in healthcare. Paderborn (Germany), September 18, 2018.

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Projekt MICE-ICU, w ramach programu Erasmus+ E-Biuletyn – kwiecień 2018

Projekt MICE-ICU, w ramach programu Erasmus+ E-Biuletyn – kwiecień 2018

Projekt Multicultural Care in European Intensive Care units (MICE-ICU), realizowany w ramach programu Erasmus+, rozpoczął się we wrześniu 2016, a obecnie wchodzi w końcową już fazę realizacji.

Jednym z planowanych rezultatów pracy intelektualnej będzie akredytowany, specjalistyczny kurs e-learningowy, w zakresie opieki medycznej w środowisku wielokulturowym, przeznaczony dla pielęgniarek intensywnej terapii. Kurs zapewni pielęgniarkom dostęp do praktycznej wiedzy, przekazanej w interaktywny sposób. Program nauczania oraz sam kurs otrzymają rekomendację Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa), oraz akredytację przez odpowiednie organy, w każdym z krajów partnerskich.

Kurs jest już przygotowany do testowania – 120 woluntariuszy, pracowników jednostek intensywnej opieki, z całej Europy, zgodziło się poświęcić na ten cel swój czas w najbliższych tygodniach.
Po przeprowadzeniu ewaluacji rezultatów testów, kurs zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie projektu MICE-ICU.

Bądź na bieżąco i śledź nas na Facebooku projektu (https://www.facebook.com/MiceICU/) oraz/lub stronie projektu MICE-ICU (http://mice-icu.eu/).

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

(English) British Nursing Journal „Nursing in Critical Care”

(English) British Nursing Journal „Nursing in Critical Care”

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Towarzystwo Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań

Towarzystwo Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań

W dniach od 24 do 26 czerwca, przedstawiciele assist zaprezentują projekt MICE podczas europejskiego kongresu Towarzystwa Edukacji Międzykulturowej, Szkoleń i Badań (ang. the Society for Intercultural Education, Training & Research – SIETAR), który odbędzie się w Dublinie, w Irlandii. W kongresie weźmie udział ponad 400 ekspertów ze świata badań międzykulturowych, którzy będą prowadzić dialog w obszarze zainteresowania projektu oraz wykorzystania jego rezultatów. Będzie to z jednej strony okazja do rozpowszechnienia informacji o projekcie, a z drugiej możliwość konsultacji z ekspertami w dziedzinie edukacji międzykulturowej. Oczekujemy, że przygotowywany w ramach projektu kurs zostanie przyjęty z entuzjazmem i dużym zainteresowaniem.

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

W dniach 24 i 25 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w drugim spotkaniu partnerskim w ramach projektu MICE. Przyjmująca nas instytucja, Kolegium Pielęgniarstwa z Celje (Słowenia), jest stosunkowo młodym, jednak już uznanym ośrodkiem kształcącym studentów w nowoczesny sposób. Praca podczas spotkania miała bardzo dynamiczny charakter, a wszystkie obecne osoby angażowały się w dyskusje związane bezpośrednio z realizowanym projektem. Kluczowym aspektem tego spotkania było ustalenie kształtu kursu dla pielęgniarek pracujących na oddziałach intensywnej terapii. Partnerzy, podpierając się wynikami badań, ustalili wspólnie ramy i strukturę materiałów, określając tym samym kolejne do wykonania w projekcie kroki.

Przedstawiamy wyniki raportu krajowego ze Słowenii

Przedstawiamy wyniki raportu krajowego ze Słowenii

Na pierwszym etapie projektu, Kolegium Pielęgniarskie w Celje (Słowenia) przeanalizowało podstawy prawne, zawodowe, etyczne i edukacyjne, związane z opieką pielęgniarską i uznało, że obszary te są wystarczająco dobrze zdefiniowane i uregulowane. Potrzeba poszanowania różnorodności pacjentów jest wpisana w Słoweński Kodeks Etyki: Czynniki takie jak rasa, pochodzenie etniczne, religia, przekonania polityczne, status społeczny, wiek, orientacja seksualna, stan zdrowia, niepełnosprawność nie mogą wpływać na stosunek do pacjenta. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Słowenii, w 2016r., wydało dokument ”Znaczenie edukacji i model pracy zespołowej pielęgniarskich oddziałów intensywnej terapii w szpitalach słoweńskich’’ w celu zapewnienia pacjentom jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i humanitarnego leczenia. View full post…