The project description

Poslání sester pracujících v interkulturním prostředí, zvláště těch na JIP, je delikátní. Jelikož často pečují o pacienty v bezvědomí, jejichž rodina často není nablízku, měly by vědět, jak o pacienta pečovat v závislosti na jeho kultuře a náboženství. Nedostatek kulturního povědomí může ohrozit pacientovu důstojnost, a proto je důležité vybavit zdravotnický personál adekvátní způsobilostí.

V reakci na výše uvedené potřeby se projekt zaměřuje na zlepšení znalostí, dovedností a způsobilosti sester pracujících na JIP, které pečují o pacienty z jiného kulturního prostředí. Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím hloubkové analýzy interkulturních výcvikových potřeb a interkulturní způsobilosti sester z JIP, prostřednictvím rozvoje odborného a akreditovaného multikulturního kurzu pro sestry intenzivní péče, přípravu doporučení ke zdravotnické dokumentaci pro sestry intenzivní péče a šíření výsledků napříč celou Evropou.
Projekt přímo zahrne 520 sester z intenzivní péče. Z nich 400 bude participovat na analýze interkulturních výukových potřeb a způsobilosti a 120 z nich bude testovat e-learningový kurz pro ně speciálně sestavený. Další sestry z ARO/JIP a odborníci z různých zdravotnických oblastí se budou účastnit pracovních skupin sestavených v každé zemi za účelem konzultování získaného materiálu.