Vyplnit dotazník

Žádáme Vás, abyste se zúčastnili studie, která je součástí evropského výzkumného projektu “Multikulturní péče v evropských jednotkách intenzivní péče”, vyvinutých evropskými zeměmi v rámci programu Erasmus +. Cílem tohoto projektu je shromáždit informace o kulturních kompetencích a potřebách v oblasti multikulturní péče mezi zdravotními sestry JI v zemích EfCCNa.

Tento dotazník je zcela anonymní a shromážděné údaje budou použity pouze pro vědecké účely.

Angleščina

Češki

Slovenski

Poljski