(English) Practice evening on multicultural communication in healthcare. Paderborn (Germany), September 18, 2018.

(English) Practice evening on multicultural communication in healthcare. Paderborn (Germany), September 18, 2018.

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

(English) Final Programme Symposium on Multicultural Nursing Care in ICU ready!

Sorry, this entry is only available in English.

(English) MICE-ICU Erasmus+ Project – E-Bulletin – April 2018

(English) MICE-ICU Erasmus+ Project – E-Bulletin – April 2018

Sorry, this entry is only available in English and Polski.

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

(English) Symposium on Intercultural Nursing Care in ICU

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

(English) Critical Care Nurses in Europe and abroad: Mark your calendar for September 14, 2018.

Sorry, this entry is only available in English.

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

(English) Culturally Sensitive Care – an issue of growing interest

Sorry, this entry is only available in English.

(English) British Nursing Journal “Nursing in Critical Care”

(English) British Nursing Journal “Nursing in Critical Care”

Sorry, this entry is only available in English.

The Society for Intercultural Education, Training & Research

The Society for Intercultural Education, Training & Research

V době od 24. do 26. června 2017 využijí představitelé assist International Human Resources vzácnou příležitost představit MICE projekt na kongresu Společnosti pro mezikulturní edukaci, výcvik a výzkum (Society for Intercultural Education, Training & Research) SIETAR Evropa v irském Dublinu. Kongresu se účastní přes 400 expertů zabývajících se interkulturním výzkumem, kteří budou diskutovat o motivaci k projektu, obsahu projektu, implementaci a praktickém využití různých intelektuálních výsledků. Setkání bude dobrou příležitostí k diseminaci projektu a přispěje k diskuzi o kvalitě řešení. Očekává se, že online nástroj (vzdělávací kurz) bude přijat s nadšením a očekáváním těch, kteří jej budou aplikovat v praxi.

Druhé setkání k projektu MICE

Druhé setkání k projektu MICE

Ve dnech 24. a 25. dubna jsme měli to potěšení zúčastnit se druhého partnerského setkání v rámci projektu MICE. Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) je relativně mladá instituce, přesto jde o uznávané centrum pro moderní vzdělávání studentů. Práce na setkání byla velmi dynamická a všichni účastníci se rovnoměrně zapojili do všech diskuzí přímo souvisejících s projektem. Klíčovým aspektem setkání bylo vytvořit podobu kurzu pro sestry pracující na jednotkách intenzivní péče. Partneři, s ohledem na výsledky výzkumu, společně stanovili rámec a strukturu výukových materiálů a tím definovali další kroky, které v projektu proběhnou.

Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

Výsledky z národní zprávy za Slovinsko

V první fázi projektu Vysoká škola ošetřovatelství v Celje (Slovinsko) analyzovala legislativní, profesní, etické a vzdělávací základy související s ošetřovatelskou péčí a zjistila, že tato oblast je dostatečně definována a regulována. Potřeba respektovat rozmanitost pacientů je pouze uvedena ve slovinském Etickém kodexu ošetřovatelské péče: Faktory jako rasa, etnický původ, náboženské vyznání, politické přesvědčení, sociální postavení, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní stav či postižení nesmí žádným způsobem ovlivnit postoj k pacientovi. Asociace sester a porodních asistentek Slovinska v roce 2016 vydala dokument »Důležitost vzdělání a týmového modelu práce u ošetřovatelských týmů na jednotkách intenzivní péče ve slovinských nemocnicích« s cílem zajistit kvalitní, bezpečnou, účinnou a humánní zdravotní péči o pacienty. View full post…